Nya sammankomstbegränsningar

31.05.2021 kl. 10:49
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade den 28 maj nya beslut om sammankomstbegränsningarna i Mellersta Österbotten och Birkaland. De övriga sjukvårdsdistrikten i regionen är på epidemins basnivå och därför fattar regionförvaltningsverket inte längre begränsningsbeslut för dem utan kommunernas tillsynsansvar poängteras. I områden på basnivån styrs evenemangsarrangörerna av hygienskyldigheterna som kommer direkt från lagen. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beslutade den 28 maj 2021 lindra sammankomstbegränsningarna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (undantaget Reisjärvi), Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun.

De nya besluten är följande:

  • I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare inomhus till 10 personer och i avgränsade områden utomhus till 50 personer 2–15 juni 2021.
  • I Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun begränsas antalet deltagare inomhus till 10 personer och i avgränsade områden utomhus till 50 personer 29 maj–28 juni 2021. Om hälsosäkerheten tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets hygienanvisningar kan också större tillställningar ordnas. 

Regionförvaltningsverket meddelade den 11 och 12 maj de tidigare besluten som är i kraft till den 1 juni om förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (undantaget Reisjärvi) och Birkalands sjukvårdsdistrikt.

På basis av uppdateringen av statsrådets hybridstrategi, social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev 27.5.2021, utredningar från sjukvårdsdistrikten och utgående från en helhetsbedömning har regionförvaltningsverket idag den 28 maj beslutat förlänga sammankomstbegränsningarna i de här områdena med lättnaderna ovan.

De nu meddelade föreläggandena är i kraft i kommunernas (undantaget Reisjärvi) områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt 2.6–15.6.2021 och i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun 29.5– 28.6.2021.

Det nya beslutet ersätter dessutom under perioden 29.5–1.6.2021 regionförvaltningsverkets beslut av den 11 maj 2021 för kommunernas områden i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun.

Regionförvaltningsverket anser att det för att hindra en mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet är nödvändigt att förlänga sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i de här områdena. När den lokala situationen kräver det är det möjligt att genom kommunala beslut skärpa eller komplettera de begränsningar som regionförvaltningsverket har meddelat. Om det epidemiologiska läget i regionen eller den riksomfattande bedömningen av behovet av restriktioner väsentligt förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

I Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun är det möjligt att ordna tillställningar med större deltagarantal än ovan om de kan ordnas hälsosäkert genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner samt de villkor som anges i beslutet. För att restriktionerna och rekommendationerna ska kunna avvecklas på ett kontrollerat sätt förutsätts att alla bär sitt ansvar för att gällande restriktioner och särskilt rekommendationer ständigt följs.

I områden på basnivån styrs evenemangsarrangörerna av hygienskyldigheterna som kommer direkt från lagen

Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade riktlinjer fattar regionförvaltningsverket inte nya begränsningsbeslut för områdena där epidemin stabilt är på basnivån, det vill säga Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt. Säkerhetsskyldigheterna (liksom god hand- och andningshygien och sociala avstånd) enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller ordnandet av offentliga tillställningar.

Regionförvaltningsverket påminner om att kommunerna enligt de temporära paragraferna 58 c och 59 a är skyldiga och har befogenhet att övervaka hälsosäkerheten vid evenemang också i områden som är på basnivån. Med tanke på hälsosäkerheten är det därför skäl att fortsätta övervakningen och samarbetet med evenemangsarrangörerna. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ger kommunerna ett styrningsbrev om ärendet i början av nästa vecka.

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland