Under tredje skedet av Bygdegården skapades en broschyr om jämlikhet i föreningslivet. Bekanta dig med broschyren och ladda ner den nedan.

 

 

Föreningarna utgör en stor del av samhället. Därför är det viktigt att föreningarna arbetar utifrån ett jämställdhetsprespektiv. Arbetsgruppen Jämställd Förening har under 2018 arbetat för att få ett mera jämställt och jämlikt föreningsliv. Gruppen hoppas att broschyren ska inspirera och fungera som första steg i arbetet mote ett mera jämställt och jämlikt föreningsliv. 

 

Jämlikhet

Jämlikhet betyder att alla människor är lika mycket värda oavsett grupptillhörighet eller identitet. Bland annat kön, ålder, sexualitet, bakgrund, utbildning eller religion ska inte spela någon roll för vilka möjligheter en person har eller får i livet.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Det handlar alltså om rättvisa mellan könen. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och det samhälle de lever i.


Fördjupa dig i ämnet 

 

Ladda ner broschyren "Jämställd förening" här.

Ekvalita - Experter på jämställdhet och likabehandlingsfrågor

THL - Institutet för hälsa och välfärd är en riksomfattande informationstjänst som erbjuder aktuell och forskningsbaserad information om jämställdhet.

JÄMSTÄLL.NU - För dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

 

Projektet finansieras av Aktion Österbotten.