Medlemsförmåner

 

Ett medlemskap i SÖU berättigar din förening till många förmåner. Vi hoppas att ni skall utnyttja så många av dessa som möjligt och ni är välkomna att kontakta SÖU för mer information.

 

Nätbaserade förmåner:
 • Tillgång till kostnadsfri hemsida och Desky (kontakta SÖU för mer information). 
 • Datastöd från förbundets IT-ansvariga
Marknadsföring:
 • 30-50 % rabatt på annonser i ÖP
 • 30 % rabatt på annonser i Vasabladet, ÖT och Syd-Österbotten
 • 50 % rabatt på biljettförköpstjänst hos NetTicket
 • Möjlighet till synlighet i ÖP och övriga gemensamma marknadsföringsinsatser
Stöd:
Allmän föreningsservice:
 • Råd och tips gällande t.ex. evenemang, mötesteknik och projektadministration, bokföring och IT
 • Handböcker
 • Tillgång till kopieringsmaskin på SÖU:s kansli, 200 kostnadsfria kopior per år
 • Tillgång till SÖU:s projekt som gynnar föreningar, barn och ungdomar
 • Tillgång till kostnadsfri räddningsplan
 • Möjlighet att delta i förbundets evenemang och kurser
 • Regelbundna medlemsbrev från förbundet
 • Möjlighet att nyttja kansliets mötesrum
 • Förmånligt hyra vår mobila biografanläggning och ljud- och ljusutrustning.

 

Skyldigheter

I utbyte mot dessa förmåner har medlemsföreningarna endast två skyldigheter:

 • Betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften fastställs årligen på förbundets höstmöte.
 • Årligen lämna in föreningsstatistik.