Över tröskeln

Genom projektet Över tröskeln ordnas aktiverande lågtröskelverksamhet för barn och unga i Österbotten. Verksamheten riktar sig till barn och unga som vill röra på sig och delta i aktiviteter utan krav på att prestera eller tävla. Principerna för projektet är rörelseglädje och lekfullhet. Aktiviteterna som ordnas genom projektet innehåller inslag av både idrott och kultur. Verksamheten i lokalföreningarna inleds på våren 2023 och fortsätter på hösten.

Pilotprojektet Över tröskeln genomförs under 2023 i Österbotten och i Åboland. Projektet vill förutom att aktivera barn och unga, bidra till att möjliggöra mera aktivitet i föreningshusen och stärka ungas ledarförmåga. Projektets målsättning är att erbjuda en konkret mall för hur föreningar efter pilotåret kan fortsätta med samma verksamhet i egen regi.

Projektet ordnas samarbetet med Åbolands ungdomsförbund, Finlands Svenska Idrott och lokala ungdoms-, idrotts- och kulturföreningar. Vill din lokalförening delta i projektet? - Ta kontakt!

Det ettåriga pilotprojektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

 

Projektledare

Lilja Öhman

lilja@sou.fi

0405696710