Bidrag för renovering av föreningshus

24.05.2021 kl. 09:13
I september är det igen dags att ansöka om bidrag för föreningshus, men kom ihåg att börja på ansökan i tid. Svenska kulturfonden beviljar bidrag för planeringskostnader och konditionsgranskning samt arbetskostnader, medan Finlands hembygdsförbund ger bidrag för materialkostnader.

Alla aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag för föreningshus från Svenska kulturfonden. Nytt för i år är att de äver ger bidrag för konditionsgranskning av föreningshuset och för planeringskostnader. Föreningar som inte äger sitt hus kan nu också ansöka om bidrag. Då måste föreningen ha minst 15 år kvar av hyresavtalet. Föreningshuset får inte vara i kommunal ägo.

Bidraget för renoveringsåtgärder kan användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen. Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Lämna in skilda ansökningar för de olika bidragen. Ansökningstiden är två gånger i året 1-30.4 och 1-30.9. Sök bidrag innan renoveringen inleds – de beviljar inte bidrag retroaktivt.

Läs mer om Svenska kulturfondens bidrag för renovering av föreningshus via länkarna nedan.

Bidrag för renoveringsåtgärder

Nytt bidrag för konditionsbedömning och planering
 

 

Hembygdsförbundets renovveringsbidrag

Renoveringsbidrag för föreningshus kan också sökas från Finlands Hembygdsförbund under september månad. Renoveringsbidraget för föreningshus är avsett för renovering av föreningshus, för reparationer som bidrar till bättre användbarhet samt till att bevara husens kulturhistoriska värde. Bidrag kan sökas av föreningar som äger ett föreningshus avsett för fri medborgarverksamhet. 

Besök Finlands Hembygdsförbunds hemsida för mer information. I Österbottniska Posten kan du läsa en sammanfattning över vad som kan vara bra att tänka på när man skriver sin ansökan. 

 

Coronastöd för sammmanslutningar som upprätthåller föreningshus

I mitten av augusti öppnar också undervisnings- och kulturministeriet en ansökan om understöd ur coronastödpaketet, som ska stödja föreningshusoperatörerna i att täcka husens underhållskostnader. Ansökningstiden för stödet är öppen i tre veckor. Startdatum för ansökan meddelas senare. Mer info om kriterierna hittas genom att öppna flikarna på denna sida. Observera att sidan ännu innehåller info om fjolårets ansökan, men det är frågan om samma bidrag som lediganslås i augusti.

Stödet söks via ministeriets e-tjänst. Användningen av e-tjänsten förutsätter användning av Suomi.fi-fullmakter. Beviljandet av fullmakter har hopat sig. Om föreningen ännu inte har Suomi.fi-fullmakter, lönar det sig att ansöka om dem nu, så att de kan användas i augusti.

En företrädare för en förening kan ansöka om registrering av fullmakter genom att göra en fullmaktsansökan på Suomi.fi-onlinetjänsten. De personer som sedan har fått fullmaktsrätt kan ge andra ansvarspersoner Suomi.fi-fullmakter i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Om en förening redan använder Suomi.fi-fullmakter, men behöver fullmakt att sända in en ansökan till en ny person, kan fullmakten administreras på adressen: https://www.suomi.fi/fullmakter

Anvisningar om e-tjänstens användning och fullmakter finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/sv/inloggning-och-fullmakter

Finlands Hembygdsförbund och undervisnings- och kulturministeriet meddelar på sin hemsida så snart coronastödet för föreningshus kan sökas.

SÖU