Aldrig hört talas om pidron tidigare?

Pidro är ett österbottniskt kortspel som spelas i par, mot ett annat par. Man är alltså fyra personer runt bordet när man spelar och man sitter mittemot den man spelar tillsammans med.

Först och främst: man får poäng för esset (1 poäng), Knekten (1 poäng), tian (1 poäng) och tvåan (1 poäng) i den färg man spelar (alltså spader/klöver/hjärter/ruter). MEN: man får fem poäng för femmorna, som kallas för pidron, och man har med båda svarta/röda femmorna i spelet. Om man alltså spelar i hjärter så är poängkorten hjärter ess, hjärter knekt, hjärter tio, hjärter två, hjärter fem och ruter fem. Detta ger sammanlagt 14 poäng som finns att vinnas under en omgång.

Spelet går till så att var och en tilldelas nio kort. Genom att studera korten man har på hand så funderar var och en ut hur många poäng ens kort, tillsammans med sin partners kort (som man ju inte ser), kan vara värda. Sedan börjar budgivningen. Man börjar med den som sitter till vänster om den som delade ut korten och den personen ska antingen ge ett bud på hur många poäng han tror att hans och hans partners hand kommer att ge, eller säga pass och låta nästa person bjuda. Man kan bjuda mellan 6 och 14 poäng. Sedan är det nästa persons tur att bjuda, och då måste han antingen ge ett högre bud eller säga pass. Om alla passar så är det den som delade ut korten som måste bjuda.

Den som gett det högsta budet bestämmer vilken färg man kommer att spela i, d.v.s. om man ska spela med spader, hjärter, klöver eller ruter. När detta är bestämt så lägger alla spelare bort de kort som inte ska spelas med. Ex: den som vann budgivningen hade bjudit 8. Han bestämmer att man ska spela i spader. Då lägger alla bort alla sina hjärter, ruter och klöver – förutom klöver fem, då den är en av de två ”pidrona” i den omgången. Sedan delar kortgivaren igen ut kort så att alla har sex kort var på hand. Man kommer troligen att ha kort på hand som man inte får spela med, för i vårt exempel så spelar man i spader, men man kan ändå ha t.ex. hjärter och klöver på hand. Dessa får man inte spela med, men de ska inte avslöjas förrän alla spader är slut.

Den som bestämt vilken färg man ska spela i börjar med att lägga ut ett kort. Här kan man ha lite olika strategier: lägger man ett ”bra” kort först eller lägger man ett mindre viktigt kort? Nästa person (till vänster om den som börjar) lägger sedan ett kort som helst ska vara högre än det som just lades ner, sedan är det nästas tur, sedan den sista. Den som har lagt ner det högsta kortet av de fyra vinner alla de poäng som finns på bordet just då, förutom poänget för tvåan, det får man alltid behålla själv. Spelare 1 och 3 är ett lag (A) och spelare 2 och 4 är ett lag (B). Så om spelare 1 lade ner en sexa, spelare 2 lade en fyra, spelare 3 lade en tvåa (1 p) och spelare 4 lade en trea så vann spelare 1 (lag A) poängen i den ronden eftersom han lade det högsta kortet av dessa fyra. Man fortsätter såhär tills alla är utan kort på hand. Då har de 14 poäng som fanns att spela om fördelat sig t.ex. såhär:

LAG A, totalt 6 poäng
Tvåan = 1 p
Pidro klöver = 5 p

LAG B, totalt 8 poäng
Knekten = 1 p
Tian = 1 p
Esset = 1 p
Pidro spader = 5 p

Lag A hade bjudit 8 för den här handen. Eftersom de fick 6 poäng (alltså lägre än budet) så vann de inte budet och får därmed lika många MINUSPOÄNG som budet var. Det här kallas för att man ”hålar”. Lag A får alltså –8 poäng i denna omgång. Lag B får behålla de 8 poäng som de spelade till sig. Hade lag A däremot klarat av att få 8 eller fler poäng så hade de fått behålla alla sina poäng och lag B hade fått behålla resten av poängen. Ex: Lag A spelar till sig 9 poäng (högre än budet) och får +9 p i protokollet. Lag B får +5 poäng.
Man upprepar hela proceduren tills något av lagen har fått 62 poäng eller mera och därigenom vunnit spelet.