Åttonde ungdomsringen

Kristinestadsområdet utgör SÖU:s åttonde ungdomsring. I ringen finns tolv föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Ida-Helena Patoranta som ordinarie styrelsemedlem och Jessica Mattila som suppleant.

Ida-Helena Patoranta
Svenska föreningen Brahegården
050 573 3963
ida.patoranta(at)hotmail.com

Jessica Mattila
Svenska föreningen Brahegården
044-3579929
jessica.mattila(at)gmail.com