Sjätte ungdomsringen

Malax och Korsnäs kommun utgör SÖU:s sjätte ungdomsring. I ringen finns 15 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Alexandra Nyroos som ordinarie styrelsemedlem och Josefine Silfver som suppleant.
 

Alexandra Nyroos
Petalax UF
050 431 0197
alexandramichelles(at)
hotmail.com
 
Josefine Silfver
Övermalax UF
050 359 4870

josefine.silfver(at)hotmail.com