Sjätte ungdomsringen

Malax och Korsnäs kommun utgör SÖU:s sjätte ungdomsring. I ringen finns 15 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Linn Nyholm som ordinarie styrelsemedlem och Maria Maria som suppleant.

Linn Nyholm
Övermalax UF
040 9311 526
linnsimone(at)hotmail.com
 
Maria Mann
Bergö UF
050 566 7572

maria.mann_91@hotmail.com