Stöd Svenska Österbottens Ungdomsförbund

SÖU:s verksamhet möjliggörs genom bidrag och medlemsavgifter. Vi tar tacksamt emot frivilliga donationer.

SÖU är ungdomsrörelsens intressebevakare och de österbottniska ungdomsföreningarnas centralorganisation. Vår verksamhet syftar till att utveckla ungdomsverksamheten och stödja verksamheten i våra medlemsföreningar. Med ett bidrag till vår verksamhet kan du vara med och göra en skillnad för svenskspråkiga ungdoms- och kulturföreningar i Österbotten.

Enligt stadgarna kan SÖU överta, skapa och förvalta kassor och fonder, motta understöd, donationer och testamenten, förvärva och besitta fast och lös egendom samt motta anslag ur allmänna medel.

Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria, vilket innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem. Vill du veta mer om testamentdonationer till SÖU, ta kontakt med verksamhetsledare Jonas Rönnqvist.

SÖU deltar i kampanjen Framtidsgåvan som ordnas av Förbundsarenan våren 2024.

Läs mer om hur man testamenterar till en ideell organisation på kampanjens hemsida.