Johannesgalan - firar det Österbottniska föreningslivet

Föreningslivet i Österbotten är livskraftigt, men det skulle inte vara fallet om det inte vore för de tusentals eldsjälar som lägger ner tid och engagemang i föreningarna. Svenska Österbottens Ungdomsförbund ordnar årligen en gala där föreningslivet är i fokus och där priser delas ut till föreningsaktiva.

På grund av coronapanedmin ordnas det ingen Johannesgala hösten 2020 och 2021. Johannesgalan ordnas istället hösten 2022 vid Forsby på Toppen, som blev utsedd till årets förening 2019.

Läs mer om Johannespriset och Tidigare vinnare och värdar.