SÖU undersöker pidrospelandet

Vem är det som spelar pidro idag, och i vilka sammanhang plockar man fram spelkorten? Vilka dialektala ord används under spelet och finns det variationer i reglerna? Och finns det någon som vet hur det gick till då pidron kom till Österbotten.

Bland annat det här undersöker vi i vår pidroenkät som är öppen under våren. Delta och hjälp oss att kartlägga det immateriella kulturarvet som pidron faktiskt är. Enkäten finns här: https://forms.gle/qeMpKwiKSMAsd26b6