Styrelsen

Lenita Hjortman
Uppgifter
Ordförande
 
lenita.hjortman(at)hotmail.com

050 310 6864

Maria Tokou
Uppgifter
Första ringen
 
miatokou(at)hotmail.com
040 031 2209
Ann-Marie Andersson
Uppgifter
Tredje ringen (suppleant)
040 708 0730
annmarieandersson.28(at)gmail.com
Victoria Lassander-Sandin
Uppgifter
Tredje ringen
 
victoria.lassandin(at)gmail.com
050 468 2361

 

Richard Nylund
Uppgifter
Andra ringen (suppleant)
 
richard.nylund(at)hotmail.com
0503646097
Jessica Påvall
Uppgifter
Andra ringen
 
jesc_pavall(at)hotmail.com
0407267897
Ilja Holmqvist
Uppgifter
Första ringen (suppleant)
 
ilja.holmqvist(at)gmail.com
0401251810

 

Ulrika Staffans
Uppgifter
Fjärde ringen
 
forss.ulrika(at)gmail.com
050 532 1439
Markus Påhls
Uppgifter
Fjärde ringen (suppleant)
 
markus.pahls(at)gmail.com
050 407 6569
Christian Rönn
Uppgifter
Femte ringen
 
christian.ronn(at)gmail.com
050 380 3249
Fanny Lithén
Uppgifter
Femte ringen (suppleant)
 
fanny.lithen90(at)gmail.com
044 981 1900
Alexandra Nyroos
Uppgifter
Sjätte ringen
 
alexandramichelles(at)
hotmail.com
050 431 0197
Josefine Silfver
Uppgifter
Sjätte ringen (suppleant)
 
josefine.silfver(at)hotmail.com
050 359 4870
Johan Sten
Uppgifter
Sjunde ringen
 
johan(at)fagero.fi
040 500 7668
 
Maria Österberg
Uppgifter
Sjunde ringen (suppleant)
 
maria.osterberg98(at)gmail.com
040 578 3198
Ida-Helena Patoranta
Uppgifter
Åttonde ringen
 
ida.patoranta(at)
hotmail.com
050 573 3963
Sofie Lundell
Uppgifter
Åttonde ringen (suppleant)
 
sofielundell(at)hotmail.com
040 097 8081
Malin Nyström
Uppgifter
Skolungdomens representant 
 
malin.nystrom89(at)gmail.com
050 522 5438
 
Jenny Backström
Uppgifter

Skolungdomens representant (suppleant)

jenny.backstrom(at)netikka.fi