Styrelsen

Malin Haka
Uppgifter
Ordförande
 
malinhaka(at)hotmail.com

050 342 1909

Maria Tokou
Uppgifter
Första ringen
 
mariatokou(at)outlook.com
040 031 2209
Jenna Hägglund
Uppgifter
Första ringen (suppleant)
 
jenna.hagglund(at)gmail.com
050 346 2602

 

Richard Nylund
Uppgifter
Andra ringen
 
richard.nylund(at)hotmail.com
050 364 6097
Ida Lillqvist
Uppgifter
Andra ringen (suppleant)
 
ida.lillqvist(at)gmail.com
045 232 6787
Victoria Lassander-Sandin
Uppgifter
Tredje ringen
 
victoria.lassandin(at)gmail.com
050 468 2361

 

Jessika Eklund
Uppgifter
Tredje ringen (suppleant)
 
jessika.eklund(at)hotmail.com 
050 512 1163
Markus Påhls
Uppgifter
Fjärde ringen
 
markus.pahls(at)gmail.com
050 407 6569
Tamara Gammelgård
Uppgifter
Fjärde ringen (suppleant)
 
tamara.gammelgard(at)outlook.com
050 576 6538

 

Christian Rönn
Uppgifter
Femte ringen
 
christian.ronn(at)gmail.com
050 380 3249
Fanny Lithén
Uppgifter
Femte ringen (suppleant)
 
fanny.lithen90(at)gmail.com
044 981 1900
Emil Stens
Uppgifter
Sjätte ringen
 
emil.stens95(at)gmail.com
050 496 7662

 

Elin Bjurs
Uppgifter
Sjätte ringen (suppleant)
 
elinbjurs(at)hotmail.com
050 911 9060
 
Johan Sten
Uppgifter
Sjunde ringen
 
johan(at)fagero.fi
040 500 7668
 
Maria Österberg
Uppgifter
Sjunde ringen (suppleant)
 
maria.osterberg98(at)gmail.com
040 578 3198
Thomas Knipström
Uppgifter
Åttonde ringen
 
thomas.knipstrom(at)gmail.com
044 200 8088
Emilie Vironen
Uppgifter
Åttonde ringen (suppleant)
 
emilie.vironen(at)gmail.com
040 582 0344

 

Camilla Hästbacka
Uppgifter

Skolungdomens representant

camilla.hastbacka(at)gmail.com
044 562 2419
 
Ida Björkman
Uppgifter

Skolungdomens representant (suppleant)

ida.bjorkman(at)hotmail.com
044 016 1837