Styrelsen

Lenita Hjortman
Uppgifter
Ordförande
 
lenita.hjortman(at)hotmail.com

050 310 6864

Maria Tokou
Uppgifter
Första ringen
 
mariatokou(at)outlook.com
040 031 2209
Ilja Holmqvist
Uppgifter
Första ringen (suppleant)
 
ilja.holmqvist(at)gmail.com
0401251810

 

Richard Nylund
Uppgifter
Andra ringen
 
richard.nylund(at)hotmail.com
0503646097
Jessica Påvall
Uppgifter
Andra ringen (suppleant)
 
jesc_pavall(at)hotmail.com
0407267897
Victoria Lassander-Sandin
Uppgifter
Tredje ringen
 
victoria.lassandin(at)gmail.com
050 468 2361

 

Ann-Marie Andersson
Uppgifter
Tredje ringen (suppleant)
 
annmarieandersson.28(at)gmail.com
040 708 0730
Markus Påhls
Uppgifter
Fjärde ringen
 
markus.pahls(at)gmail.com
050 407 6569
Tamara Gammelgård
Uppgifter
Fjärde ringen (suppleant)
 
tamara.gammelgard(at)outlook.com
050 576 6538

 

Christian Rönn
Uppgifter
Femte ringen
 
christian.ronn(at)gmail.com
050 380 3249
Fanny Lithén
Uppgifter
Femte ringen (suppleant)
 
fanny.lithen90(at)gmail.com
044 981 1900
Linn Nyholm
Uppgifter
Sjätte ringen
 
linnsimone(at)hotmail.com
040 931 1526

 

Maria Mann
Uppgifter
Sjätte ringen (suppleant)
 
maria.mann_91(at)hotmail.com
050 566 7572
 
Johan Sten
Uppgifter
Sjunde ringen
 
johan(at)fagero.fi
040 500 7668
 
Maria Österberg
Uppgifter
Sjunde ringen (suppleant)
 
maria.osterberg98(at)gmail.com
040 578 3198
Ida-Helena Patoranta
Uppgifter
Åttonde ringen
 
ida.patoranta(at)
hotmail.com
050 573 3963
Jessica Mattila
Uppgifter
Åttonde ringen (suppleant)
 
jessica.mattila(at)gmail.com
044 357 9929

 

Jenny Backström
Uppgifter

Skolungdomens representant

jenny.e.backstrom(at)gmail.com
050 307 1468
 
Ida Björkman
Uppgifter

Skolungdomens representant (suppleant)

ida.bjorkman(at)hotmail.com
044 016 1837