Unga i fokus

SÖU är ett ungdomsförbund. Ungdomarna utgör medlems-föreningarnas primära målgrupp och de betonas även som ungdoms-rörelsens huvudmålgrupp. Genom att höra unga, ge unga synlighet och skapa åtgärder som riktar sig till unga förankrar SÖU målgruppens intressen i föreningsaktiviteter.

Till SÖU:s huvuduppgift hör att driva ungdomsfrågor både lokalt, regional, nationellt och internationellt och förbundet verkar för att bidra till en meningsfull fritid för unga.