Fjärde ungdomsringen

Vörå kommun utgör SÖU:s fjärde ungdomsring. I ringen finns tolv föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Ulrika Staffans som ordinare styrelsemedlem och Markus Påhls som suppleant.
 
Ulrika Staffans
Kimo UF / Oravais teater
050 532 1439

forss.ulrika(at)gmail.com

Markus Påhls
Vörå UF
050 407 6569
markus.pahls(at)gmail.com