Svenska Österbottens Ungdomsförbund

 

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) är ungdomsrörelsens intressebevakare och de österbottniska ungdomsföreningarnas centralorganisation. SÖU utvecklar ungdomsverksamheten och stödjer verksamheten i förbundets medlemsföreningar. Förbundet har 134 medlemsföreningar.

 

Förbundets huvuduppgift är att driva medlemsföreningarnas frågor, stödja en gynnsam utveckling av föreningarnas verksamhet samt driva ungdomsfrågor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. SÖU riktar sin verksamhet till målgruppen som består av ungdomsföreningar, föreningar som bedriver verksamhet som riktar sig till unga samt regionens ungdomar.

 

Förbundets huvuduppgifter

 

SÖU:s verksamhet kan indelas i tre huvuduppgifter med utgångspunkt i medlemsföreningarnas behov och intressen. Huvuduppgifterna berör medlemsservice, ungdomarna och utveckling av ungdomsrörelsen.

 

1. Medlemsservice

SÖU:s medlemsföreningar är arrangörer av en stor del av det kulturella livet i regionen. SÖU har följaktligen prioriterat i sin medlemsservice att stödja och utveckla kulturfrågor, tillgodose medlemmarna med praktisk och administrativ service, hålla en öppen kontakt med fältet, erbjuda utbildning och arbeta med föreningarnas medlemmar. Alla medlemsföreningar är unika och bedriver verksamheten enligt en egen plan.

 

2. Ungdomarna

Ungdomar är medlemsföreningarnas primära målgrupp och även de som ungdomsrörelsen betonar som sin huvudmålgrupp. Genom att höra unga, ge unga synlighet och skapa åtgärder som riktar sig till unga förankrar SÖU målgruppens intressen i föreningsaktiviteter.

 

3. Utveckling av ungdomsrörelsen

Utveckling av ungdomsrörelsen möjliggörs tack vare de olika utvecklingsprojekt som förbundet kan förverkliga. Projektens mål genomsyras av medlemsföreningarnas och ungdomarnas behov. Trots att SÖU:s ambition är att tillgodose målgruppen med alla utvecklingsåtgärder uppräknade i verksamhetsplanen är projektens förverkligande beroende av erhållen extern finansiering.