Andra ungdomsringen

Pedersöre, Jakobstad och Larsmo kommun utgör SÖU:s andra ungdomsring. I ringen finns 17 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Richard Nylund som ordinarie styrelsemedlem och Jessica Påvall som suppleant.

Richard Nylund
Pedersöre UF
050 364 6097
richard.nylund(at)hotmail.com

Jessica Påvall
Ytteresse UF
040 726 7897
jesc_pavall(at)hotmail.com