Personalen

Jonas Rönnqvist
Kontaktuppgifter

040 197 5577
josip(at)sou.fi

Verksamhetsledare

IT-ansvarig

Jenny Nyman
Kontaktuppgifter

040 198 9510
jenny(at)sou.fi

Ekonomiansvarig

Caroline Mård
Kontaktuppgifter

040 198 9010
caroline(at)sou.fi

ÖP
Kulturombud

 
Malin Andtbacka
Kontaktuppgifter
040 143 1012

malin(at)sou.fi

Områdesansvarig (Medlemsservice, kommunikation, kurser och evenemang)

 

Lilja Öhman
Kontaktuppgifter
040 569 6710

lilja(at)sou.fi

Projektledare för Över tröskeln