Vill ni visa film i lokalen?

SÖU har en mobil biografanläggning som finns till föreningarnas förfogande. Föreningarna har möjlighet att omvandla lokalen till biograf för en kväll och visa den senaste premiärfilmen, en 3D-film eller varför inte en gammal klassiker.

Hur fungerar det?

Om ni vill ordna en filmvisning i lokalen tar ni kontakt med Filmcentrum Botnia minst en månad på förhand för att boka den mobila biografanläggningen. Filmcentrum Botnia sköter numera alla bokningar och visningar. De beställer filmen från filmbolaget, sköter transporten och installationen av anläggningen, samt själva filmvisningen.

Vid bokning av den mobila biografen skicka ett mejl till bio@elokuvakeskusbotnia.fi med önskat datum och plats i ämnesfältet, t.ex. BIO, 28.2, Purmogården. Skriv i mejlet vilken film som ni önskar (eller fråga efter förslag), vilken tid ni vill att den visas och på vilken adress. Berätta också om det finns en ramp vid lokalen eller om det finns trappor som utrustningen måste transporteras över. Hur ser det ut där filmen ska visas? Finns det en scen och en egen bioduk, i så fall hur stor? Filmcentrum Botnia har också med en egen bioduk som är 6,5 m bred, men om det redan finns en i lokalen sparar det både tid och arbete. Om ni har möjlighet får ni gärna också skicka några bilder på ingången till lokalen (rampen eller trapporna) samt salen, så underlättar det planeringen.

Eftersom den mobila biografanläggningen består av samma utrustning som används i professionella biografer behövs speciella sakkunniga som tar hand om dessa uppgifter. Lokalen där filmen visas bör vara uppvärmd och öppen ca 2 h på förhand. Från föreningens sida behövs 1–2 personer som hjälper till med att bygga och ta ner utrustningen ca. 2 timmar före och 1 timme efter filmen.

 

Vilken film kan man visa?

Den mobila biografanläggningen är av hög standard och kan visa t.ex. premiärfilmer och 3D-filmer. SÖU har registrerat biografen hos de finländska distributörerna och beställer filmerna direkt från dem. För inspiration gällande vilka filmer ni kan visa, kan ni t.ex. titta på listan över kommande filmpremiärer. Ni kan också besöka filmdistributernas egna hemsidor (se mer information här) eller bekanta er med de professionella biografernas (t.ex. FinnKino eller SF Bio) egna topplistor.

 

Kostnad och intäkter

Grundkostnaden för att hyra biografen är 200 euro plus resekostnader enligt antal körda kilometrar. Vid visning av en andra film genast efter den första faktureras 50 euro till. Om filmvisningen är 120 kilometer eller längre bort från Vasa tillkommer dagtraktamente. Filmdistributören tar en viss del av biljettintäkterna, men en stor del av intäkterna lämnar åt föreningen. Andelen beror på hur ny filmen är och kan utgöra en viss procent av biljettpriset eller en på förhand fast avgift, men minst 100 €. För ovannämnda filmer har en fast avgift på 150–200 euro + moms 24 procent per film förhandlats fram.

Filmdistributören ger även en rekommendation gällande biljettpriset. Ett vanligt biljettpris rekommenderas ligga kring 10 euro. Förutom intäkter från biljettförsäljningen kan föreningen även ordna egen verksamhet kring själva visningen, såsom popcornsförsäljning och café, för att öka intäkterna. 

Det lönar sig att visa två filmer under samma dag, men då tillkommer filmkostnader för den andra filmen. Paus rekommenderas i mitten av längre filmer och då kan föreningen också passa på att sälja snacks för att öka intäkterna. 

 

Utrustning

Den mobila biografanläggningen håller en mycket hög kvalitet, och samma utrustning används i professionella biografer. I anläggningen ingår en projektor, högtalare, en förstärkare och femtio par 3D glasögon. Filmcentrum Botnia har också en 6,5 meter bred bioduk som tas med till lokalerna, men det går också att använda föreningens egen. Projektorn kan visa en upp till tio meter bred bild. Apparaten rymmer upp till tio filmer samtidigt.